Список улиц

Перечень наименований элементов улично-дорожной сети г. Гродно

 
1.
вуліца 1 Ма́я улица 1 Ма́я
2.
вуліца 8 Сакавіка́ улица 8 Ма́рта
3.
вуліца 11 Лíпеня улица 11 Ли́пеня
4.
вуліца 17 Ве́расня улица 17 Сентября́
5.
вуліца Абрэ́мбскага улица Обре́мбского
6.
вуліца Аб’язна́я улица Объездна́я
7.
вуліца Агаро́дная улица Огоро́дная
8.
вуліца Агíнскага улица Оги́нского
9.
вуліца Агранамíчная улица Агрономи́ческая
10.
вуліца Ада́мавіцкая улица Ада́мовичская
11.
вуліца Адраджэ́ння улица Возрожде́ния
12.
вуліца Адэ́льская улица Оде́льская
13.
вуліца Ажэ́шка улица Оже́шко
14.
вуліца Азё́рная улица Озё́рная
15.
завулак Азё́рны переулок Озё́рный
16.
шаша Азё́рская шоссе Озё́рское
17.
вуліца Айчы́нная улица Оте́чественная
18.
вуліца Акадэмíчная улица Академи́ческая
19.
вуліца Аксамíтная улица Аксами́тная
20.
вуліца Аксё́нава улица Аксё́нова
21.
вуліца Аку́льная улица Оку́льная
22.
вуліца Александро́віча улица Александро́вича
23.
вуліца Алімпíйская улица Олимпи́йская
24.
вуліца Алíтуская улица Али́тусская
25.
завулак Алíтускі переулок Али́тусский
26.
вуліца Альхімо́віча улица Альхимо́вича
27.
вуліца Альша́нская улица Ольша́нская
28.
вуліца Алякса́ндра Багалю́бава улица Алекса́ндра Боголю́бова
29.
вуліца Алякса́ндра Куба́сава улица Алекса́ндра Куба́сова
30.
вуліца Аляксе́я Карпюка́ улица Алексе́я Карпюка́
31.
вуліца Анто́на Слі́ца улица Анто́на Сли́ца
32.
вуліца Анто́нава улица Анто́нова
33.
плошча Анто́нія Тызенга́ўза площадь Анто́ния Тызенга́уза
34.
вуліца Апана́са Цыхуна́ улица Апана́са Цыхуна́
35.
вуліца Аптымісты́чная улица Оптимисти́ческая
36.
вуліца Арджанікíдзэ улица Орджоники́дзе
37.
вуліца Аржана́я улица Ржана́я
38.
вуліца Арка́дзя Куляшо́ва улица Арка́дия Кулешо́ва
39.
вуліца Архітэкту́рная улица Архитекту́рная
40.
вуліца Арцё́ма улица Артё́ма
41.
вуліца Арцё́ма Барычэ́ўскага улица Артё́ма Бориче́вского
42.
вуліца Арэ́хавая улица Оре́ховая
43.
вуліца Асаавіяхíмаўская улица Осоавиахи́мовская
44.
завулак Асе́нні 1-ы переулок Осе́нний 1-й
45.
завулак Асе́нні 2-і переулок Осе́нний 2-й
46.
завулак Асе́нні 3-і переулок Осе́нний 3-й
47.
вуліца Асе́нняя улица Осе́нняя
48.
вуліца Асіпе́нка улица Осипе́нко
49.
вуліца Астраво́к улица Острово́к
50.
вуліца Астро́ўскага улица Остро́вского
51.
вуліца Асфа́льтавая улица Асфа́льтная
52.
вуліца Атра́дная улица Отра́дная
53.
вуліца Ау́льская улица Ау́льская
54.
вуліца Аўгусто́ўская улица Августо́вская
55.
вуліца Аўтамабíльная улица Автомоби́льная
56.
вуліца Ба́біна Гара́ улица Ба́бина Гора́
57.
вуліца Ба́бкіна улица Ба́бкина
58.
вуліца Бабро́вая улица Бобро́вая
59.
завулак Бабро́вы переулок Бобро́вый
60.
вуліца Бабро́ўскага улица Бобро́вского
61.
вуліца Бага́тая улица Бога́тая
62.
вуліца Багда́на Хмяльнíцкага улица Богда́на Хмельни́цкого
63.
вуліца Багусла́ўскага улица Богусла́вского
64.
вуліца Багу́цкага улица Богу́цкого
65.
вуліца Багушо́ўская улица Богушо́вская
66.
вуліца Бажо́ры улица Бажо́ры
67.
вуліца Бакшта́нскага улица Бакшта́нского
68.
вуліца Ба́ліцкага улица Ба́лицкого
69.
вуліца Бандо́ўскага улица Бондо́вского
70.
вуліца Бара́навіцкая улица Бара́новичская
71.
вуліца Баранцэ́віча улица Баранце́вича
72.
вуліца Бары́са Була́та улица Бори́са Була́та
73.
вуліца Батанíчная улица Ботани́ческая
74.
вуліца Бацько́ўская улица Отцо́вская
75.
вуліца Белаве́жская улица Белове́жская
76.
вуліца Белару́ская улица Белору́сская
77.
вуліца Беласто́цкая улица Белосто́кская
78.
завулак Беласто́цкі переулок Белосто́кский
79.
вуліца Бе́лая улица Бе́лая
80.
вуліца Бе́луша улица Бе́луша
81.
завулак Бе́луша 1-ы переулок Бе́луша 1-й
82.
завулак Бе́луша 2-і переулок Бе́луша 2-й
83.
вуліца Бе́лыя Ро́сы улица Бе́лые Ро́сы
84.
вуліца Берагава́я улица Берегова́я
85.
вуліца Бе́ртэля улица Бе́ртеля
86.
вуліца Біялагíчная улица Биологи́ческая
87.
вуліца Блакíтная улица Блаки́тная
88.
завулак Блакíтны переулок Блаки́тный
89.
вуліца Блíжняя улица Бли́жняя
90.
вуліца Бо́лдзіна улица Бо́лдина
91.
вуліца Бра́цкая улица Бра́тская
92.
вуліца Бруснíчная улица Брусни́чная
93.
вуліца Бры́келя улица Бри́келя
94.
вуліца Брэ́сцкая улица Бре́стская
95.
праспект Будаўніко́ў проспект Строи́телей
96.
вуліца Будзё́ннага улица Будё́нного
97.
вуліца Буке́тная улица Буке́тная
98.
вуліца Буршты́навая улица Буршты́новая
99.
вуліца Буслíная улица Бусли́ная
100.
вуліца Бялíнскага улица Бели́нского
101.
вуліца Бяро́завая улица Берё́зовая
102.
вуліца Вакза́льная улица Вокза́льная
103.
вуліца Валейбо́льная улица Волейбо́льная
104.
вуліца Валко́віча улица Волко́вича
105.
вуліца Ванько́віча улица Ванько́вича
106.
вуліца Васілько́вая улица Василько́вая
107.
вуліца Вату́ціна улица Вату́тина
108.
вуліца Ваўжэ́цкага улица Вавже́цкого
109.
вуліца Верасо́вая улица Ве́ресковая
110.
вуліца Ве́рхняя улица Ве́рхняя
111.
вуліца Ве́ры Хару́жай улица Ве́ры Хору́жей
112.
завулак Ве́ры Хару́жай переулок Ве́ры Хору́жей
113.
вуліца Ве́тлівая улица Ве́тливая
114.
вуліца Ві́ктара Афана́сьева улица Ви́ктора Афана́сьева
115.
вуліца Ві́ктара Бабко́ва улица Ви́ктора Бобко́ва
116.
вуліца Вíленская улица Ви́ленская
117.
завулак Вíленскі переулок Ви́ленский
118.
вуліца Вiнагра́дная улица Виногра́дная
119.
завулак Вiнагра́дны переулок Виногра́дный
120.
вуліца Ві́р улица Ви́р
121.
вуліца Вішнё́вая улица Вишнё́вая
122.
вуліца Вішняве́ц улица Вишневе́ц
123.
вуліца Вішняве́цкая улица Вишневе́цкая
124.
вуліца Во́лкава улица Во́лкова
125.
вуліца Ву́зкая улица У́зкая
126.
вуліца Вучнё́ўская улица Учени́ческая
127.
вуліца Выдаве́цкая улица Изда́тельская
128.
вуліца Вялíкая Альша́нка улица Вели́кая Ольша́нка
129.
вуліца Вялíкая Трае́цкая улица Больша́я Тро́ицкая
130.
вуліца Вяне́чная улица Вене́чная
131.
завулак Вяне́чны переулок Вене́чный
132.
вуліца Вярбо́вая улица Ве́рбовая
133.
вуліца Вясе́нняя улица Весе́нняя
134.
вуліца Вясё́лая улица Весё́лая
135.
вуліца Вясё́лкавая улица Весё́лковая
136.
вуліца Вяско́вая улица Дереве́нская
137.
вуліца Гага́рына улица Гага́рина
138.
вуліца Галавача́ улица Головача́
139.
вуліца Галавічы́ улица Головичи́
140.
вуліца Гало́ўная улица Гла́вная
141.
вуліца Ганіё́нская улица Гонио́нская
142.
завулак Ганіё́нскі переулок Гонио́нский
143.
праезд Ганіё́нскі проезд Гонио́нский
144.
вуліца Ганча́рная улица Гонча́рная
145.
вуліца Гарадніча́нская улица Городнича́нская
146.
вуліца Гарадска́я улица Городска́я
147.
вуліца Гарадзе́нская улица Городе́нская
148.
вуліца Гара́жная улица Гара́жная
149.
вуліца Гарба́рская улица Гарба́рская
150.
завулак Гарба́рскі переулок Гарба́рский
151.
вуліца Гарнавы́х улица Горновы́х
152.
вуліца Гаспада́рчая улица Гаспада́рчая
153.
вуліца Гастэ́лы улица Гасте́лло
154.
вуліца Га́я улица Га́я
155.
вуліца Гда́ньская улица Гда́ньская
156.
вуліца Гедро́йца улица Гедро́йца
157.
вуліца Герасімо́віча улица Герасимо́вича
158.
вуліца Ге́рцэна улица Ге́рцена
159.
вуліца Гíнтаўта улица Ги́нтовта
160.
вуліца Глíнкі улица Гли́нки
161.
вуліца Го́галя улица Го́голя
162.
вуліца Го́жая улица Го́жая
163.
вуліца Го́жская улица Го́жская
164.
завулак Го́жы переулок Го́жий
165.
вуліца Го́рная улица Го́рная
166.
вуліца Го́ры улица Го́ры
167.
вуліца Грабо́ўскага улица Грабо́вского
168.
вуліца Гра́ндзіцкая улица Гра́ндичская
169.
завулак Гра́ндзіцкі 1-ы переулок Гра́ндичский 1-й
170.
завулак Гра́ндзіцкі 2-і переулок Гра́ндичский 2-й
171.
вуліца Гро́дзенская улица Гро́дненская
172.
вуліца Гро́тгера улица Гро́тгера
173.
вуліца Гру́нвальдская улица Грюнва́льдская
174.
вуліца Грыбна́я улица Грибна́я
175.
вуліца Грыгаро́віча улица Григоро́вича
176.
вуліца Дабралю́бава улица Добролю́бова
177.
завулак Дабралю́бава переулок Добролю́бова
178.
вуліца Дава́тара улица Дова́тора
179.
завулак Дава́тара переулок Дова́тора
180.
вуліца Давы́да Гарадзе́нскага улица Давы́да Городе́нского
181.
завулак Да́льні 1-ы переулок Да́льний 1-й
182.
завулак Да́льні 2-і переулок Да́льний 2-й
183.
завулак Да́льні 3-і переулок Да́льний 3-й
184.
завулак Да́льні 4-ы переулок Да́льний 4-й
185.
завулак Да́льні 5-ы переулок Да́льний 5-й
186.
завулак Да́льні 6-ы переулок Да́льний 6-й
187.
завулак Да́льні 7-ы переулок Да́льний 7-й
188.
вуліца Да́льняя улица Да́льняя
189.
вуліца Дамбро́ўскага улица Домбро́вского
190.
вуліца Даме́йкі улица Доме́йко
191.
вуліца Дамініка́нская улица Доминика́нская
192.
вуліца Данíлава улица Дани́лова
193.
вуліца Да́рвіна улица Да́рвина
194.
завулак Да́рвіна переулок Да́рвина
195.
вуліца Даро́жная улица Доро́жная
196.
вуліца Дасто́йная улица Досто́йная
197.
завулак Да́ўні переулок Да́вний
198.
вуліца Да́ўняя улица Да́вняя
199.
вуліца Да́чная улица Да́чная
200.
вуліца Дво́рская улица Дво́рская
201.
вуліца Дзмі́трыя Маставе́нкі улица Дми́трия Мостове́нко
202.
вуліца До́брая улица До́брая
203.
вуліца Драздо́вая улица Дроздо́вая
204.
вуліца Дру́жбы улица Дру́жбы
205.
вуліца Дру́жная улица Дру́жная
206.
вуліца Друске́ніцкая улица Друске́никская
207.
тупік Друске́ніцкі тупик Друске́никский
208.
вуліца Дру́цк улица Дру́цк
209.
вуліца Дубко́ улица Дубко́
210.
вуліца Дубро́ва улица Дубро́ва
211.
вуліца Дубро́венская улица Дубро́венская
212.
вуліца Духíнскага улица Духи́нского
213.
вуліца Дзевято́ўка улица Девято́вка
214.
вуліца Дзекабры́стаў улица Декабри́стов
215.
плошча Дзекабры́стаў площадь Декабри́стов
216.
праезд Дзекабры́стаў проезд Декабри́стов
217.
вуліца Дзе́мчанкі улица Де́мченко
218.
вуліца Дзімíтраўка улица Дими́тровка
219.
вуліца Дзяржы́нскага улица Дзержи́нского
220.
завулак Дзяржы́нскага переулок Дзержи́нского
221.
завулак Дзяржы́нскага 2-і переулок Дзержи́нского 2-й
222.
вуліца Е́льскага улица Е́льского
223.
вуліца Жада́ная улица Жела́нная
224.
вуліца Жале́зная улица Желе́зная
225.
завулак Жале́зны переулок Желе́зный
226.
вуліца Жалко́ўскага улица Желко́вского
227.
вуліца Жнíвеньская улица Жни́веньская
228.
завулак Жнíвеньскі переулок Жни́веньский
229.
вуліца Жуко́ўскага улица Жуко́вского
230.
завулак Жуко́ўскага переулок Жуко́вского
231.
парк Жылібе́ра парк Жилибе́ра
232.
вуліца Жырму́нская улица Жирму́нская
233.
завулак Жырму́нскі 1-ы переулок Жирму́нский 1-й
234.
завулак Жырму́нскі 2-і переулок Жирму́нский 2-й
235.
вуліца За́балаць улица За́болоть
236.
вуліца Забло́цкага улица Забло́цкого
237.
вуліца Заво́дская улица Заводска́я
238.
завулак Заво́дскі переулок Заводско́й
239.
вуліца Завяршчы́зна улица Заверщи́зна
240.
вуліца За́гарадная улица За́городная
241.
завулак За́гарадны переулок За́городный
242.
вуліца Залацíстая улица Золоти́стая
243.
вуліца За́менго̀фа улица За́менго̀фа
244.
вуліца За́мкавая улица За́мковая
245.
вуліца За́на улица За́на
246.
вуліца Запаве́тная улица Заве́тная
247.
вуліца Запру́дная улица Запру́дная
248.
вуліца За́рыцкая улица За́рицкая
249.
вуліца Зарэ́чная улица Заре́чная
250.
завулак Зарэ́чны 1-ы переулок Заре́чный 1-й
251.
завулак Зарэ́чны 2-і переулок Заре́чный 2-й
252.
вуліца Засла́ўскага улица Засла́вского
253.
вуліца Засло́нава улица Засло́нова
254.
завулак Засло́нава переулок Засло́нова
255.
вуліца Заха́рава улица Заха́рова
256.
завулак Захо́дні переулок За́падный
257.
вуліца Захо́дняя улица За́падная
258.
вуліца Зацíшная улица Зати́шная
259.
вуліца Збажо́вая улица Збожо́вая
260.
вуліца Званко́вая улица Звонко́вая
261.
вуліца Зо́і Касмадзям’я́нскай улица Зо́и Космодемья́нской
262.
вуліца Зо́рная улица Звё́здная
263.
вуліца Зялё́ная улица Зелё́ная
264.
вуліца Зярно́ва улица Зерно́ва
265.
вуліца Іва́на Асі́ннага улица Ива́на Оси́нного
266.
вуліца Іва́на Ме́лежа улица Ива́на Ме́лежа
267.
вуліца Іва́на Мо́лакава улица Ива́на Мо́локова
268.
вуліца Ізумру́дная улица Изумру́дная
269.
шаша Інду́рская шоссе Инду́рское
270.
вуліца Індустрыя́льная улица Индустриа́льная
271.
вуліца Індывідуа́льная улица Индивидуа́льная
272.
вуліца Іскры́стая улица Искри́стая
273.
вуліца І́ўліева улица И́влиева
274.
завулак І́ўліева 1-ы переулок И́влиева 1-й
275.
завулак І́ўліева 2-і переулок И́влиева 2-й
276.
вуліца Кабяка́ улица Кабяка́
277.
вуліца Кава́льская улица Кова́льская
278.
вуліца Кавя́зіна улица Ковя́зина
279.
вуліца Казано́ўскага улица Казано́вского
280.
вуліца Ка́зачная улица Ска́зочная
281.
вуліца Калачо́ўская улица Калачё́вская
282.
вуліца Калга́сная улица Колхо́зная
283.
вуліца Калекты́ўная улица Коллекти́вная
284.
завулак Калекты́ўны переулок Коллекти́вный
285.
вуліца Калíнавая улица Кали́новая
286.
вуліца Калíніна улица Кали́нина
287.
завулак Калíніна 1-ы переулок Кали́нина 1-й
288.
завулак Калíніна 2-і переулок Кали́нина 2-й
289.
завулак Калíніна 3-і переулок Кали́нина 3-й
290.
завулак Калíніна 4-ы переулок Кали́нина 4-й
291.
завулак Калíніна 5-ы переулок Кали́нина 5-й
292.
вуліца Каліно́ўскага улица Калино́вского
293.
вуліца Кало́жа улица Коло́жа
294.
парк Кало́жскі парк Коло́жский
295.
вуліца Кальцава́я улица Кольцева́я
296.
завулак Кальцавы́ переулок Кольцево́й
297.
вуліца Калю́жная улица Калю́жная
298.
вуліца Калю́чынская улица Калю́чинская
299.
вуліца Камаро́ва улица Комаро́ва
300.
вуліца Камба́йнерская улица Комба́йнерская
301.
вуліца Камсамо́льская улица Комсомо́льская
302.
вуліца Камуна́льная улица Коммуна́льная
303.
тупік Камуна́льны тупик Коммуна́льный
304.
вуліца Кандра́та Крапівы́ улица Кондра́та Крапивы́
305.
вуліца Каплíчная улица Капли́чная
306.
вуліца Карава́йная улица Карава́йная
307.
завулак Карава́йны 1-ы переулок Карава́йный 1-й
308.
завулак Карава́йны 2-і переулок Карава́йный 2-й
309.
завулак Карава́йны 3-і переулок Карава́йный 3-й
310.
вуліца Каралíнская улица Кароли́нская
311.
вуліца Каралíхінская улица Короли́хинская
312.
вуліца Ка́рбышава улица Ка́рбышева
313.
вуліца Ка́рла Ма́ркса улица Ка́рла Ма́ркса
314.
вуліца Кармелюка́ улица Кармелюка́
315.
вуліца Каро́ткая улица Коро́ткая
316.
вуліца Ка́рскага улица Ка́рского
317.
завулак Ка́рскага переулок Ка́рского
318.
завулак Ка́рскага 1-ы переулок Ка́рского 1-й
319.
завулак Ка́рскага 2-і переулок Ка́рского 2-й
320.
вуліца Кару́нкавая улица Кару́нковая
321.
вуліца Карэ́тная улица Каре́тная
322.
праспект Касмана́ўтаў проспект Космона́втов
323.
вуліца Кастры́чніцкая улица Октя́брьская
324.
вуліца Касцю́шкі улица Костю́шко
325.
вуліца Като́ўскага улица Кото́вского
326.
вуліца Каўбасíнская улица Колбаси́нская
327.
завулак Каўбасíнскі переулок Колбаси́нский
328.
вуліца Кахано́ўскага улица Кохано́вского
329.
вуліца Кашта́навая улица Кашта́новая
330.
вуліца Квятко́ улица Кветко́
331.
вуліца Кве́ткавая улица Цвето́чная
332.
вуліца Кíрава улица Ки́рова
333.
вуліца Кірычэ́нкі улица Кириче́нко
334.
вуліца Кляно́вая улица Клено́вая
335.
праспект Кляцко́ва проспект Клецко́ва
336.
завулак Кра́йні переулок Кра́йний
337.
вуліца Кра́йняя улица Кра́йняя
338.
вуліца Крамко́ улица Кремко́
339.
вуліца Кра́сная улица Кра́сная
340.
вуліца Краявíдная улица Краеви́дная
341.
вуліца Кругава́я улица Кругова́я
342.
завулак Кру́глы переулок Кру́глый
343.
вуліца Крута́я улица Крута́я
344.
вуліца Крыло́ва улица Крыло́ва
345.
вуліца Крынíчная улица Крини́чная
346.
завулак Крынíчны переулок Крини́чный
347.
вуліца Ксцíнская улица Ксти́нская
348.
завулак Ксцíнскі переулок Ксти́нский
349.
вуліца Ку́йбышава улица Ку́йбышева
350.
завулак Ку́йбышава 1-ы переулок Ку́йбышева 1-й
351.
завулак Ку́йбышава 2-і переулок Ку́йбышева 2-й
352.
завулак Ку́йбышава 3-і переулок Ку́йбышева 3-й
353.
завулак Ку́йбышава 4-ы переулок Ку́йбышева 4-й
354.
завулак Ку́йбышава 5-ы переулок Ку́йбышева 5-й
355.
вуліца Кульба́цкая улица Кульба́кская
356.
вуліца Купа́льская улица Купа́льская
357.
завулак Купа́льскі переулок Купа́льский
358.
вуліца Курба́тава улица Курба́това
359.
завулак Курба́тава переулок Курба́това
360.
вуліца Ку́рпеўская улица Ку́рпевская
361.
вуліца Курча́тава улица Курча́това
362.
вуліца Куту́зава улица Куту́зова
363.
вуліца Ла́бенская улица Ла́бенская
364.
вуліца Лаго́дная улица Лаго́дная
365.
вуліца Лазо́ улица Лазо́
366.
вуліца Ланско́га улица Ланско́го
367.
вуліца Лапе́нкаўская улица Лапе́нковская
368.
вуліца Лапе́нскі Гасці́нец улица Лапе́нский Гости́нец
369.
вуліца Лары́сы Ляшэ́нка улица Лари́сы Ляше́нко
370.
завулак Ласася́нскі переулок Лосося́нский
371.
вуліца Ласо́сна улица Лосо́сна
372.
завулак Ласо́сна переулок Лосо́сна
373.
вуліца Леані́да Ба́бушкіна улица Леони́да Ба́бушкина
374.
вуліца Леванабярэ́жная улица Левона́бережная
375.
вуліца Ле́ніна улица Ле́нина
376.
плошча Ле́ніна площадь Ле́нина
377.
бульвар Ле́нінскага Камсамо́ла бульвар Ле́нинского Комсомо́ла
378.
вуліца Ле́рмантава улица Ле́рмонтова
379.
іншае лесапа́рк Румлё́ўскі иное лесопа́рк Румлё́вский
380.
завулак Ле́тні переулок Ле́тний
381.
вуліца Ле́тняя улица Ле́тняя
382.
вуліца Лíдская улица Ли́дская
383.
завулак Лíдскі переулок Ли́дский
384.
вуліца Лíзы Ча́йкінай улица Ли́зы Ча́йкиной
385.
вуліца Лімо́жа улица Лимо́жа
386.
вуліца Ліне́йная улица Лине́йная
387.
вуліца Лíпеньская улица Ию́льская
388.
вуліца Лíпская улица Ли́пская
389.
вуліца Лісíная Го́рка улица Лиси́ная Го́рка
390.
вуліца Літо́ўская улица Лито́вская
391.
вуліца Лугава́я улица Лугова́я
392.
вуліца Лынько́ва улица Лынько́ва
393.
вуліца Льва́ Ба́кста улица Льва́ Ба́кста
394.
вуліца Льва́ Талсто́га улица Льва́ Толсто́го
395.
вуліца Лю́таўская улица Февра́льская
396.
вуліца Ляле́веля улица Леле́веля
397.
вуліца Лясна́я улица Лесна́я
398.
вуліца Магістра́льная улица Магистра́льная
399.
завулак Магістра́льны переулок Магистра́льный
400.
вуліца Мазаве́цкая улица Мазове́цкая
401.
вуліца Максíма Багдано́віча улица Макси́ма Богдано́вича
402.
вуліца Максíма Го́ркага улица Макси́ма Го́рького
403.
вуліца Максі́ма Та́нка вуліца Макси́ма Та́нка
404.
завулак Максі́ма Та́нка переулок Макси́ма Та́нка
405.
вуліца Малада́я улица Молода́я
406.
вуліца Маладзё́жная улица Молодё́жная
407.
завулак Маладзё́жны переулок Молодё́жный
408.
вуліца Мала́хавіцкая улица Мала́ховичская
409.
завулак Мала́хавіцкі переулок Мала́ховичский
410.
вуліца Мала́я улица Ма́лая
411.
вуліца Мала́я Альша́нка улица Ма́лая Ольша́нка
412.
вуліца Мала́я Трае́цкая улица Ма́лая Тро́ицкая
413.
вуліца Малíнавая улица Мали́новая
414.
вуліца Мало́чная улица Моло́чная
415.
тупік Малы́ тупик Ма́лый
416.
вуліца Малы́шчынская улица Малы́щинская
417.
завулак Малы́шчынскі переулок Малы́щинский
418.
вуліца Маляўнíчая улица Живопи́сная
419.
вуліца Мануфакту́рная улица Мануфакту́рная
420.
завулак Мануфакту́рны переулок Мануфакту́рный
421.
вуліца Маню́шкі улица Моню́шко
422.
завулак Маню́шкі переулок Моню́шко
423.
вуліца Маслако́ва улица Маслако́ва
424.
вуліца Мастава́я улица Мостова́я
425.
вуліца Матро́сава улица Матро́сова
426.
вуліца Маяко́ўскага улица Маяко́вского
427.
вуліца Межава́я улица Межева́я
428.
вуліца Мелавы́я Го́ры улица Меловы́е Го́ры
429.
вуліца Мелады́чная улица Мелоди́чная
430.
вуліца Мендзяле́ева улица Менделе́ева
431.
завулак Мендзяле́ева переулок Менделе́ева
432.
вуліца Ме́рацкая Заста́ва улица Ме́речская Заста́ва
433.
вуліца Мíгаўская улица Ми́говская
434.
вуліца Міжсаўга́сная улица Межсовхо́зная
435.
вуліца Мікала́я Асліко́ўскага улица Никола́я Ослико́вского
436.
вуліца Мікала́я Аўчы́ннікава улица Никола́я Овчи́нникова
437.
вуліца Міле́віча улица Миле́вича
438.
вуліца Міна́ева улица Мина́ева
439.
вуліца Мíндэнская улица Ми́нденская
440.
вуліца Міне́йкі улица Мине́йко
441.
вуліца Мíрная улица Ми́рная
442.
вуліца Мíру улица Ми́ра
443.
вуліца Міхаі́ла Бабро́ва улица Михаи́ла Бобро́ва
444.
вуліца Міхася́ Васілька́ улица Михася́ Василька́
445.
вуліца Міхася́ Чаро́та улица Михася́ Чаро́та
446.
вуліца Міцке́віча улица Мицке́вича
447.
вуліца Мічу́рына улица Мичу́рина
448.
вуліца Млына́рная улица Млына́рная
449.
завулак Млына́рны переулок Млына́рный
450.
вуліца Мо́праўская улица Мо́провская
451.
вуліца Муля́рская улица Муля́рская
452.
вуліца Мы́тная улица Мы́тная
453.
вуліца Мядо́вая улица Медо́вая
454.
вуліца Мяснíцкая улица Мясни́цкая
455.
вуліца Навадво́рная улица Новодво́рная
456.
вуліца Навако́льная улица Окре́стная
457.
вуліца Навасе́льная улица Новосе́льная
458.
вуліца Навасе́льская улица Новосе́льская
459.
вуліца Нагіна́ улица Ногина́
460.
вуліца На́йдуса улица На́йдуса
461.
вуліца Налко́ўскай улица Налко́вской
462.
вуліца Напалео́на О́рды улица Наполео́на О́рды
463.
вуліца Некта́рная улица Некта́рная
464.
вуліца Нё́манская улица Нё́манская
465.
завулак Нё́манскі переулок Нё́манский
466.
вуліца Нíзкая улица Ни́зкая
467.
вуліца Нікала́ева улица Никола́ева
468.
вуліца Но̀вакастры́чніцкая улица Новооктя́брьская
469.
вуліца Но́вая улица Но́вая
470.
вуліца Но́вікі улица Но́вики
471.
завулак Но́вы 1-ы переулок Но́вый 1-й
472.
завулак Но́вы 2-і переулок Но́вый 2-й
473.
вуліца Някра́сава улица Некра́сова
474.
вуліца Нямцэ́віча улица Немце́вича
475.
вуліца О́бухава улица О́бухова
476.
вуліца Паваро́тная улица Поворо́тная
477.
вуліца Пагара́нская улица Погора́нская
478.
вуліца Падго́рная улица Подго́рная
479.
вуліца Падкрыжа́кі улица Подкрыжа́ки
480.
вуліца Падкрыжа́цкая улица Подкрыжа́кская
481.
вуліца Падо́льная улица Подо́льная
482.
завулак Падо́льны 1-ы переулок Подо́льный 1-й
483.
завулак Падо́льны 2-і переулок Подо́льный 2-й
484.
завулак Падо́льны 3-і переулок Подо́льный 3-й
485.
завулак Падо́льны 4-ы переулок Подо́льный 4-й
486.
завулак Падо́льны 5-ы переулок Подо́льный 5-й
487.
вуліца Падпярэ́селка улица Подпере́селка
488.
вуліца Падста́нцыя Паўднё́вая улица Подста́нция Ю́жная
489.
вуліца Пажа́рскага улица Пожа́рского
490.
вуліца Пакро́ўская улица Покро́вская
491.
вуліца Пале́ская улица Поле́сская
492.
парк Пале́скі парк Поле́сский
493.
вуліца Паліграфíстаў улица Полиграфи́стов
494.
вуліца Палява́я улица Полева́я
495.
вуліца Паля́нная улица Поля́нная
496.
вуліца Паняму́нская улица Понему́нская
497.
вуліца Па́паратнікавая улица Па́поротниковая
498.
вуліца Папо́ва улица Попо́ва
499.
вуліца Папо́віча улица Попо́вича
500.
завулак Папо́віча переулок Попо́вича
501.
вуліца Парахава́я улица Порохова́я
502.
завулак Парахавы́ переулок Порохово́й
503.
вуліца Па́ркавая улица Па́рковая
504.
вуліца Парто́вая улица Порто́вая
505.
вуліца Пары́жскай Каму́ны улица Пари́жской Комму́ны
506.
вуліца Паўднё́вая улица Ю́жная
507.
завулак Паўднё́вы переулок Ю́жный
508.
вуліца Па́ўлава улица Па́влова
509.
вуліца Паўло́ўскага улица Павло́вского
510.
вуліца Паўно́чная улица Се́верная
511.
вуліца Паэты́чная улица Поэти́ческая
512.
вуліца Перало́мская улица Перело́мская
513.
вуліца Перамо́гі улица Побе́ды
514.
завулак Перамо́гі переулок Побе́ды
515.
вуліца Перамо́жная улица Победоно́сная
516.
завулак Перамо́жны 1-ы переулок Победоно́сный 1-й
517.
завулак Перамо́жны 2-і переулок Победоно́сный 2-й
518.
завулак Перамо́жны 3-і переулок Победоно́сный 3-й
519.
завулак Перахо́дны переулок Перехо́дный
520.
вуліца Пе́рстунская улица Пе́рстунская
521.
вуліца Першацве́тная улица Первоцве́тная
522.
вуліца Пе́страка улица Пе́страка
523.
вуліца Пе́сцеля улица Пе́стеля
524.
вуліца Пíмена Па́нчанкі улица Пи́мена Па́нченко
525.
вуліца Піяне́рская улица Пионе́рская
526.
вуліца Праванабярэ́жная улица Правона́бережная
527.
вуліца Прагу́лачная улица Прогу́лочная
528.
вуліца Пралета́рская улица Пролета́рская
529.
завулак Пралета́рскі переулок Пролета́рский
530.
вуліца Прамысло́вая улица Промысло́вая
531.
праезд Прамысло́вы проезд Промысло́вый
532.
вуліца Прамянíстая улица Лучи́стая
533.
вуліца Прафсаю́зная улица Профсою́зная
534.
вуліца Працо́ўная 1-я улица Трудова́я 1-я
535.
вуліца Пры́гарадная улица При́городная
536.
завулак Пры́гарадны 1-ы переулок При́городный 1-й
537.
завулак Пры́гарадны 2-і переулок При́городный 2-й
538.
завулак Пры́гарадны 3-і переулок При́городный 3-й
539.
завулак Пры́гарадны 4-ы переулок При́городный 4-й
540.
завулак Пры́гарадны 5-ы переулок При́городный 5-й
541.
завулак Пры́гарадны 6-ы переулок При́городный 6-й
542.
завулак Пры́гарадны 7-ы переулок При́городный 7-й
543.
вуліца Пугачо́ва улица Пугачё́ва
544.
вуліца Пучко́ва улица Пучко́ва
545.
завулак Пучко́ва переулок Пучко́ва
546.
вуліца Пу́шкіна улица Пу́шкина
547.
вуліца Пушко́ва улица Пушко́ва
548.
вуліца Пчалíная улица Пчели́ная
549.
вуліца Пышкí улица Пышки́
550.
вуліца Пярэ́селка улица Пере́селка
551.
вуліца Пясо́чная улица Песо́чная
552.
завулак Пясо́чны 1-ы переулок Песо́чный 1-й
553.
завулак Пясо́чны 2-і переулок Песо́чный 2-й
554.
вуліца Пясча́ная улица Песча́ная
555.
вуліца Пятра́ Кажамя́кіна улица Петра́ Кожемя́кина
556.
вуліца Пятра́ Мілане́га улица Петра́ Милоне́га
557.
вуліца Рабíнавая улица Ряби́новая
558.
вуліца Рабо́чая улица Рабо́чая
559.
вуліца Рагачэ́ўскага улица Рогаче́вского
560.
вуліца Ра́дужная улица Ра́дужная
561.
вуліца Ража́нскага улица Рожа́нского
562.
вуліца Ра́зіна улица Ра́зина
563.
вуліца Райгаро́дская улица Райгоро́дская
564.
уезд Раме́сны въезд Раме́сный
565.
вуліца Рамо́нкавая улица Рома́шковая
566.
вуліца Ра́нішняя улица Ра́нишняя
567.
вуліца Ра́нняя улица Ра́нняя
568.
вуліца Рачна́я улица Речна́я
569.
вуліца Ро́занава улица Ро́занова
570.
вуліца Ро́зы Люксембу́рг улица Ро́зы Люксембу́рг
571.
вуліца Ро́шчынская улица Ро́щинская
572.
завулак Ро́шчынскі переулок Ро́щинский
573.
вуліца Рудзя́нская улица Рудя́нская
574.
праспект Румлё́ўскі проспект Румлё́вский
575.
вуліца Русо́цкая улица Русо́тская
576.
вуліца Ручаё́вая улица Ручеё́вая
577.
вуліца Рыба́цкая улица Рыба́цкая
578.
вуліца Ры́бнiцкая улица Ры́бницкая
579.
вуліца Рыле́ева улица Рыле́ева
580.
вуліца Рэ́йманта улица Ре́ймонта
581.
завулак Рэ́йманта переулок Ре́ймонта
582.
вуліца Рэ́піна улица Ре́пина
583.
вуліца Сабаля́нская улица Соболя́нская
584.
вуліца Саве́цкая улица Сове́тская
585.
плошча Саве́цкая площадь Сове́тская
586.
вуліца Саве́цкіх Паграні́чнікаў улица Сове́тских Пограни́чников
587.
плошча Саве́цкіх Паграні́чнікаў площадь Сове́тских Пограни́чников
588.
вуліца Садако́ва улица Садако́ва
589.
завулак Садако́ва переулок Садако́ва
590.
вуліца Садо́вая улица Садо́вая
591.
вуліца Садо́ўнікава Гара́ улица Садо́вникова Гора́
592.
вуліца Сакалíная улица Соколи́ная
593.
вуліца Сакало́ўскага улица Соколо́вского
594.
вуліца Сако́льская улица Соко́льская
595.
завулак Сако́льскі переулок Соко́льский
596.
вуліца Сала́ццеўская улица Сала́тьевская
597.
завулак Сала́ццеўскi переулок Сала́тьевский
598.
вуліца Сало́менкаўская улица Соло́менковская
599.
вуліца Санато́рная улица Санато́рная
600.
вуліца Санфíравай улица Санфи́ровой
601.
вуліца Сапо́цкінская улица Сопо́цкинская
602.
вуліца Сасно́вая улица Сосно́вая
603.
вуліца Саўга́сная улица Совхо́зная
604.
вуліца Сацыялісты́чная улица Социалисти́ческая
605.
вуліца Све́тлая улица Све́тлая
606.
завулак Све́тлы переулок Све́тлый
607.
вуліца Світа́льная улица Свита́льная
608.
вуліца Свярдло́ва улица Свердло́ва
609.
вуліца Свято́чная улица Пра́здничная
610.
вуліца Се́льская улица Се́льская
611.
вуліца Серако́ўскага улица Серако́вского
612.
вуліца Серафімо́віча улица Серафимо́вича
613.
завулак Серафімо́віча 1-ы переулок Серафимо́вича 1-й
614.
завулак Серафімо́віча 2-і переулок Серафимо́вича 2-й
615.
завулак Серафімо́віча 3-і переулок Серафимо́вича 3-й
616.
вуліца Сівачо́ва улица Сивачё́ва
617.
вуліца Скамаро́шкі улица Скоморо́шки
618.
шаша Скíдзельская шоссе Ски́дельское
619.
вуліца Ско́сная улица Ско́сная
620.
вуліца Скры́нніка улица Скры́нника
621.
завулак Скры́нніка 1-ы переулок Скры́нника 1-й
622.
завулак Скры́нніка 2-і переулок Скры́нника 2-й
623.
завулак Скры́нніка 3-і переулок Скры́нника 3-й
624.
завулак Скры́нніка 4-ы переулок Скры́нника 4-й
625.
вуліца Слава́цкага улица Слова́цкого
626.
вуліца Славíнскага улица Слави́нского
627.
вуліца Славя́нская улица Славя́нская
628.
вуліца Сла́ўная улица Сла́вная
629.
вуліца Сме́лая улица Сме́лая
630.
вуліца Смірно́ва улица Смирно́ва
631.
вуліца Со́ламавай улица Со́ломовой
632.
праезд Со́ламавай проезд Со́ломовой
633.
завулак Со́ламавай 1-ы переулок Со́ломовой 1-й
634.
завулак Со́ламавай 2-і переулок Со́ломовой 2-й
635.
завулак Со́ламавай 3-і переулок Со́ломовой 3-й
636.
вуліца Со́лы улица Со́лы
637.
вуліца Со́нгіна улица Со́нгина
638.
вуліца Со́нечная улица Со́лнечная
639.
вуліца Спарта́каўская улица Спарта́ковская
640.
вуліца Спарты́ўная улица Спорти́вная
641.
вуліца Стараза́мкавая улица Староза́мковая
642.
вуліца Старамалы́шчынская улица Старомалы́щинская
643.
вуліца Стара́я Альша́нка улица Ста́рая Ольша́нка
644.
вуліца Стаха́наўская улица Стаха́новская
645.
вуліца Стралко́вая улица Стрелко́вая
646.
вуліца Студэ́нцкая улица Студе́нческая
647.
вуліца Стэ́фана Бато́рыя улица Сте́фана Бато́рия
648.
вуліца Суво́рава улица Суво́рова
649.
завулак Суво́рава переулок Суво́рова
650.
вуліца Сулістро́ўскага улица Сулистро́вского
651.
вуліца Сунíчная улица Суни́чная
652.
вуліца Супо́льная улица Супо́льная
653.
вуліца Сусе́дняя улица Сосе́дняя
654.
вуліца Сустрэ́чная улица Встре́чная
655.
завулак Сустрэ́чны переулок Встре́чный
656.
вуліца Сухамба́ева улица Сухомба́ева
657.
вуліца Суха́я улица Суха́я
658.
вуліца Сцяпа́на Кры́ніна улица Степа́на Кры́нина
659.
вуліца Сырако́млі улица Сыроко́мли
660.
вуліца Сябро́ўская улица Дру́жеская
661.
вуліца Сярге́я Балга́рына улица Серге́я Болга́рина
662.
вуліца Сярге́я Грэ́бчанкі улица Серге́я Гре́бченко
663.
вуліца Сярэ́браная улица Сере́бряная
664.
завулак Сярэ́дні переулок Сре́дний
665.
вуліца Тапалё́вая улица Тополё́вая
666.
вуліца Тару́сіцкая улица Тару́сичская
667.
завулак Тару́сіцкі переулок Тару́сичский
668.
вуліца Тата́рская улица Тата́рская
669.
вуліца Таўла́я улица Тавла́я
670.
вуліца Тво́рчая улица Тво́рческая
671.
вуліца Тка́цкая улица Тка́цкая
672.
вуліца То́міна улица То́мина
673.
вуліца Тра́ктарная улица Тра́кторная
674.
вуліца Тра́нспартная улица Тра́нспортная
675.
вуліца Тума́нная улица Тума́нная
676.
завулак Тума́нны переулок Тума́нный
677.
вуліца Тэлегра́фная улица Телегра́фная
678.
завулак Тэлегра́фны переулок Телегра́фный
679.
вуліца Тэ́льмана улица Те́льмана
680.
вуліца Уда́чная улица Уда́чная
681.
вуліца Узго́рыстая улица Холми́стая
682.
вуліца Уладзíміра Каратке́віча улица Влади́мира Коротке́вича
683.
вуліца Уме́лая улица Уме́лая
684.
вуліца Ураджа́йная улица Урожа́йная
685.
іншае уро́чышча Аўгусто́ва иное уро́чище Августо́во
686.
іншае уро́чышча Гра́ндзічы иное уро́чище Гра́ндичи
687.
іншае уро́чышча Ласо́сна иное уро́чище Лосо́сна
688.
іншае уро́чышча Пышкí иное уро́чище Пышки́
689.
іншае уро́чышча Сакрэ́т иное уро́чище Секре́т
690.
іншае уро́чышча Фо́рт иное уро́чище Фо́рт
691.
вуліца Урубле́ўскага улица Врубле́вского
692.
вуліца Уры́цкага улица Ури́цкого
693.
вуліца У́сава улица У́сова
694.
вуліца Усхо́дняя улица Восто́чная
695.
вуліца Уту́льная улица Ую́тная
696.
вуліца Фабры́чная улица Фабри́чная
697.
завулак Фабры́чны переулок Фабри́чный
698.
завулак Фабры́чны 2-і переулок Фабри́чный 2-й
699.
вуліца Фамічо́ва улица Фомичё́ва
700.
вуліца Фестыва́льная улица Фестива́льная
701.
вуліца Фо́люш улица Фо́люш
702.
завулак Фо́люш переулок Фо́люш
703.
вуліца Францíшка Багушэ́віча улица Франти́шка Богуше́вича
704.
вуліца Фру́нзэ улица Фру́нзе
705.
вуліца Фурсе́нкі улица Фурсе́нко
706.
вуліца Хало́дная улица Холо́дная
707.
вуліца Хво́йная улица Хво́йная
708.
вуліца Хíмікаў улица Хи́миков
709.
вуліца Хлебасо́льная улица Хлебосо́льная
710.
завулак Хлебасо́льны переулок Хлебосо́льный
711.
вуліца Хле́бная улица Хле́бная
712.
вуліца Цагля́ная улица Цегля́ная
713.
завулак Цагля́ны переулок Цегля́ный
714.
вуліца Церашко́вай улица Терешко́вой
715.
вуліца Цё́ткі улица Тё́тки
716.
вуліца Ціміра́зева улица Тимиря́зева
717.
завулак Ціміра́зева переулок Тимиря́зева
718.
вуліца Ціто́ва улица Тито́ва
719.
вуліца Цíхая улица Ти́хая
720.
завулак Цíхі 1-ы переулок Ти́хий 1-й
721.
завулак Цíхі 2-і переулок Ти́хий 2-й
722.
вуліца Цíшкі Га́ртнага улица Ти́шки Га́ртного
723.
вуліца Цудо́ўная улица Чуде́сная
724.
вуліца Цэнтра́льная улица Центра́льная
725.
вуліца Цянíстая улица Тени́стая
726.
вуліца Чабаро́вая улица Чаборо́вая
727.
вуліца Чарадзе́йная улица Чароде́йная
728.
вуліца Чарнíчная улица Черни́чная
729.
вуліца Чарнышэ́ўскага улица Черныше́вского
730.
завулак Чарнышэ́ўскага 1-ы переулок Черныше́вского 1-й
731.
завулак Чарнышэ́ўскага 2-і переулок Черныше́вского 2-й
732.
завулак Чарнышэ́ўскага 3-і переулок Черныше́вского 3-й
733.
завулак Чарнышэ́ўскага 4-ы переулок Черныше́вского 4-й
734.
вуліца Чарняхо́ўскага улица Черняхо́вского
735.
вуліца Чашчаўля́ны улица Чещевля́ны
736.
вуліца Чка́лава улица Чка́лова
737.
вуліца Чо́пчыца улица Чо́пчица
738.
вуліца Чурлё́ніса улица Чюрлё́ниса
739.
завулак Чурлё́ніса переулок Чюрлё́ниса
740.
вуліца Чыгу́начная улица Железнодоро́жная
741.
завулак Чыгу́начны переулок Железнодоро́жный
742.
вуліца Чырванасця́жная улица Краснознамё́нная
743.
вуліца Чырванафло́цкая улица Краснофло́тская
744.
вуліца Чырво̀наарме́йская улица Красноарме́йская
745.
вуліца Чырво̀нагвардзе́йская улица Красногварде́йская
746.
вуліца Чырво̀напартыза́нская улица Краснопартиза́нская
747.
вуліца Чы́стая улица Чи́стая
748.
вуліца Чэ́хава улица Че́хова
749.
вуліца Шары́пава улица Шари́пова
750.
вуліца Шасэ́йная улица Шоссе́йная
751.
завулак Шасэ́йны переулок Шоссе́йный
752.
вуліца Шаўля́йская улица Шяуля́йская
753.
вуліца Шаўчэ́нкі улица Шевче́нко
754.
вуліца Шко́льная улица Шко́льная
755.
вуліца Шчадрына́ улица Щедрина́
756.
вуліца Шчаслíвая улица Счастли́вая
757.
вуліца Шча́снага улица Сча́стного
758.
вуліца Шчо́драя улица Ще́драя
759.
вуліца Шчо́рса улица Що́рса
760.
вуліца Шыдло́ўскага улица Шидло́вского
761.
вуліца Шыро́кая улица Широ́кая
762.
вуліца Шы́шкіна улица Ши́шкина
763.
завулак Шы́шкіна переулок Ши́шкина
764.
вуліца Шэ́рая улица Се́рая
765.
вуліца Экзаты́чная улица Экзоти́ческая
766.
вуліца Юбіле́йная улица Юбиле́йная
767.
вуліца Ю́ндзіла улица Ю́ндзилла
768.
вуліца Ю́рыя Але́шы улица Ю́рия Оле́ши
769.
вуліца Я́блыневая улица Я́блоневая
770.
вуліца Я́гадная улица Я́годная
771.
вуліца Яку́ба Ко́ласа улица Яку́ба Ко́ласа
772.
завулак Яку́ба Ко́ласа переулок Яку́ба Ко́ласа
773.
праспект Я́нкі Купа́лы проспект Я́нки Купа́лы
774.
вуліца Я́нкі Ма́ўра улица Я́нки Ма́вра
775.
вуліца Яло́вая улица Ело́вая
776.
вуліца Яснапо́льская улица Яснопо́льская
777.
вуліца Я́сная улица Я́сная
778.
вуліца Яўста́фія Арло́ўскага улица Евста́фия Орло́вского
Версия для печати